تاريخ : جمعه ۱۳۹۰/۰۴/۰۳ | 16:56 | نویسنده : دکتر عبدالرضا مزینی

استراحت صوتی در اغلب موارد گرفتگی صوت تجویز می گردد، اگرچه که تا حدودی بهبود صوت حاصل می گردد،ولی از بین رفتن ندول ها ممکن نیست. استراحت صوتی به نرم و کم تورم شدن تارهای صوتی ناشی از ضربه های صوتی کمک می کند. استراحت صوتی ممکن است به بازگرداندن صوت پایه ی فرد کمک کند ولی گرفتگی صوت مدتی بعد از استفاده زیاد مجددا" بر می گردد مگر این که الگوی اساسی صوت تغییر یابد. به همین ترتیب داروهای ضد التهاب برای کاهش تورم تارهای صوتی استفاده می شوند ولی  مشکل را به طور جدی برطرف نمی کند.

صوت درمانی تکیه گاه اساسی برای درمان ندول می باشد. هدف اصلی آن است که فرد از ویژگی ها و عادات صوتی مورد استفاده خود که منجر به مشکل گردیده آگاه شود و فرد شیوه هایی برای استفاده از صوت را پیدا کند تا سختی را کم تر نماید.  توجه به این نکته مهم است که حتی صوت درمانی بسیار خوب و یک مریض مصمم معمولا" ندول ها را از بین نمی برد چرا که ندول ها که به وجود می آیند جزیی از عواملی دیگر مثل مسایل أناتومیکی هستند. صوت درمانی ندول ها را نرم تر و منعطف تر می نماید و از طریق آن صوت بهبود می یابد.

                       مفاهیم غلط در مورد ندول فراوانند. چرا که ندول ها در اثر    

                      چندین عامل به وجود می آیند که برخی از آن ها فراتر از 

                     توان ما حهت تغییر دادن است. آنها نشان دهنده یک بیماری

                     هستند که باید به مرور زمان مدیریت شوند.

معمولا" جراحی میکرو لارنگوسکوپیک در درمان ندول ها مورد توجه واقع می شود. جراحی در اغلب موارد ندول های واقعی مفید نیست چرا که ندول ها در واکنش به عواملی که جراحی نمی تواند آن ها را بهبود ببخشد دوباره تشکیل می شوند. گاهی اوقات ، با این حال ، ندول ها به عنوان نتیجه ای از آسیب های بلند مدت و مکرر آواسازی هستند و به خوبی شکل گرفته و هیچ مقدار از درمان های صوتی نمی تواند صدا را بهبود بخشد.  جراحی میکرو لارنگوسکوپیک ممکن است وضعیت بافت سخت شده ای  که تجمع یافته را بهبود بخشد. هم چنین معاینه در اتاق عمل برای برطرف کردن هر گونه ملاحظات مبهم در خصوص وجود کیست یا پولیپ مفید است. در اغلب موارد دنبال کردن صوت درمانی پیش از جراحی ایده ای مناسب است و خطرات ناشی از جراحی به دقت در مقابل سطح ناتوانی صوت سنجیده شود و به طور قطع تشخیص و فواید آن فرایندی است.